folder icon   1. Liczby rzeczywiste    
 folder icon   2. Funkcja    
 folder icon   3. Funkcja liniowa    
 folder icon   4. Funkcja kwadratowa    
 folder icon   5. Wielomiany    
 folder icon   6. Funkcja wymierna    
 folder icon   7. Ciagi    
 folder icon   8. Trygonometria    
 folder icon   9. Planimetria    
 folder icon   10. Geometria analityczna    
 folder icon   11. Stereometria    
 folder icon   12. Rachunek prawdopodobienstwa i statystyka    
 folder icon   backups    
 folder icon   datadir    
 folder icon   form